Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2018

horcrux
15:59

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
horcrux
15:59
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viapassionative passionative
horcrux
15:55
9432 141c 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viapyotrus pyotrus
horcrux
15:52
5374 032a 500
horcrux
15:50
8144 5f88 500
Reposted fromzciach zciach viamoglismywszystko moglismywszystko

November 01 2018

horcrux
18:49
Na imię mam
Nieokiełznany milowy las
Nieokrzesany majowy wiatr
Nieopisany pierwiastek nieład
— happysad
Reposted bymyou myou
horcrux
18:48
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
Reposted frompsilocybemermaid psilocybemermaid viagdybam gdybam

October 24 2018

horcrux
15:29
jutro ... jutro... za miesiąc za rok... Za późno 
— tysiace-mysli.soup.io
horcrux
15:25
horcrux
15:23
Za dużo przed monitorem.
Za mało przed Tobą. 
horcrux
15:22
7884 4ad1 500
Reposted fromonlyman onlyman viascorpix scorpix
horcrux
15:22
Zawsze są rzeczy, które ludzie zrobili lub ich nie zrobili i później tego żałują.
— Sue Wallman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viascorpix scorpix
horcrux
14:10
And we have lost so many more to the disease who aren't in the picture. May your souls find peace.
And to my fellow fighters still struggling: we made it this far. That's more than I could have hoped for four years ago. This is what strength looks like: that tired face you see in the mirror each morning saying "So I'll try again today."

Thanks to all the souls along the way.

October 17 2018

horcrux
19:30
Ale przecież burzliwe związki są najpiękniejsze! Nie mógłbym wytrzymać w związku, w którym jest nudno. Siła wkurwienia jest najlepszą miarą miłości. Liczy się tylko, żeby nie rezygnować.
— Robert Więckiewicz
Reposted frommissbrodka missbrodka vialiliowadusza liliowadusza

October 16 2018

horcrux
20:48
horcrux
10:35
4798 3e9a
Reposted bymglistyporanek mglistyporanek

October 15 2018

horcrux
21:11
Za dużo przed monitorem.
Za mało przed Tobą. 
horcrux
21:07
2675 3603 500
Reposted fromimradioactive imradioactive vialeksa leksa
horcrux
21:07
6206 2dc2 500
horcrux
21:06
Reposted fromFlau Flau viatysiace-mysli tysiace-mysli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl