Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2018

horcrux
19:30
Ale przecież burzliwe związki są najpiękniejsze! Nie mógłbym wytrzymać w związku, w którym jest nudno. Siła wkurwienia jest najlepszą miarą miłości. Liczy się tylko, żeby nie rezygnować.
— Robert Więckiewicz
Reposted frommissbrodka missbrodka vialiliowadusza liliowadusza

October 16 2018

horcrux
20:48
horcrux
10:35
4798 3e9a

October 15 2018

horcrux
21:11
Za dużo przed monitorem.
Za mało przed Tobą. 
horcrux
21:07
2675 3603 500
Reposted fromimradioactive imradioactive vialeksa leksa
horcrux
21:07
6206 2dc2 500
horcrux
21:06
Reposted fromFlau Flau viatysiace-mysli tysiace-mysli
horcrux
21:00
Grzeczność to mówienie „proszę” i „dziękuję”, a także „przepraszam”, gdy na kogoś wpadniemy. Uprzejmość wymaga, by przytrzymać drzwi osobie idącej za nami. Dobre wychowanie powinno obowiązywać we wszelkich relacjach międzyludzkich, niezależnie od tego, czy rozmawiamy z kasjerką w sklepie, czy z portierem w biurze.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
20:51
7697 c8ad 500
Reposted fromwestwood westwood viamalinowowa malinowowa
horcrux
20:50
9667 2a0c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamalinowowa malinowowa
horcrux
20:50
20:48
horcrux
20:48
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera
horcrux
20:48
7129 3560
Reposted fromEtnigos Etnigos viaszydera szydera
horcrux
20:48
1521 1677 500
Reposted fromkrzysk krzysk viamowmihou mowmihou
horcrux
20:47
Mówisz, że jest dobrze. Rozmawiasz. Trzymasz się. Wmawiasz sobie, że jest w porządku. Czujesz się tak, jakby było. Ale wystarczy jedna sekunda. Jedno małe wspomnienie. Jedna myśl. Żeby wewnątrz posypać się na kawałki. Raz, drugi, trzeci, dziesiąty, aż kiedyś będą tak małe, że już się nie poskładają. Wiesz o tym tylko ty. Tylko ty wiesz co czujesz. Bo są takie stany, których nie warto opisywać, bo i tak nikt nie zrozumie. Trzeba z nimi żyć, albo nie… Trzeba przez nie cierpieć…
— fight-hope
Reposted fromproxima proxima viaszydera szydera
horcrux
20:46
8914 7572 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera
horcrux
20:43
Hallstatt, Austria
horcrux
20:42
Pomyślałam, jakby to było dobrze być łagodną i zrównoważoną (…). Nie denerwować się nigdy, nie dręczyć wątpliwościami i brakiem decyzji, nie stać tak jak ja, pełna nadziei i dobrych chęci, przestraszona, obgryzająca paznokcie, niepewna jaką drogę obrać.
— Daphne du Maurier - "Kozioł ofiarny"
20:42
2073 18f2
Reposted fromdeviate deviate viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl